WEDCO SERVICE - TOOL MANAGEMENT

Automatyczny system WEDCO Tool Management umożliwia użytkownikowi samodzielne wydawanie narzędzi bezpośrednio w miejscu stosowania (Point of use) w każdej chwili i bez zbędnej administracji. Automatyczne wydawanie narzędzi zmniejsza koszty eksploatacji, daje całkowitą kontrolę kosztów i zapewnia przejrzystość wykorzystania narzędzi, a zatem odciąża cały Tool-Management Państwa firmy.

Dzięki konstrukcji wysokiej jakości, a także nowoczesnemu i inteligentnemu oprogramowaniu, WEDCO Tool Management optymalizuje i upraszcza wszystkie procesy pracy oraz procesy administracyjne. Obsługa naszego systemu Point-of-use jest prosta i zostaje połączona z Państwa wewnętrzną siecią: w ten sposób dostęp do danych z zewnątrz jest możliwy w dowolnym momencie. Dzięki indywidualnemu projektowi, budowie modułowej i dostosowaniu WEDCO Tool Management do potrzeb Państwa firmy, klienci zyskują nowe zasoby: zasoby czasowe, korzyści kosztowe i logistyczną wartość dodaną.

WEDCO dostarcza WEDCO Tool Management, pomaga w zapewnieniu prawidłowej instalacji, a także zapewnia szkolenia i instruktaż dla personelu i administratorów systemu. Oczywiście WEDCO zapewnia również serwis oprogramowania i oferuje odpowiednie umowy konserwacyjne.

WEDCO Tool Competence doradzi Państwu we wszystkich szczegółowych sprawach, aż po potwierdzenie rentowności: praca z profesjonalistami dla profesjonalistów.